Frågeformulär

Vi vill gärna veta lite om hur du hittade Hoby Gårds hemsida och vad du tyckte om den.
Hur upplevde du hemsidan och vad vi kan göra bättre?